لیست فایل ها - صفحه 1

دانلود پاورپوینت فصل1ریاضی نهم

پاورپوینت بررسی فصل1ریاضی نهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بزرگ ترین راز پول درآوردن در طول تاریخ

کتاب ارزشمند بزرگ ترین راز پول درآوردن در طول تاریخ دانلود مستقیم

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی امید به زندگی کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان خانواده های معتادان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان خانواده های معتادان گمنام شرکت کننده در جلسات نارانان و زنان خانواده های معمولی - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تاثیر توانمندسازی والدین در ارتباط فرزندشان با جنس مخالف

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تدوین بسته آموزشی توانمندسازی والدین در زمینه ارتباط فرزندشان با جنس مخالف - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه اثربخشی تئوری انتخاب در مدرسه بر کاهش اجتناب تجربی و افزایش سرزندگی تحصیلی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تدوین بسته آموزشی مداخلات مدرسه محور مبتنی بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر کاهش اجتناب تجربی و افزایش سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مقایسه ترس از ارزیابی منفی، نگرانی از تصویر بدنی و الگوهای خوردن در زنان چاق

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : مقایسه ترس از ارزیابی منفی، نگرانی از تصویر بدنی و الگوهای خوردن در زنان چاق، دارای اضافه وزن و عادی - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی بهزیستی معنوی و روانشناختی با گرایش فرازناشویی با نقش میانجی گری تاب آوری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : رابطه بهزیستی معنوی و روان شناختی با گرایش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی گری تاب آوری در همسران افراد مصرف کننده - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : پیش بینی راهبردهای تنظیم هیجان براساس ناگویی هیجانی و ویژگی های شخصیتی در سالمندان ساکن در مراکز نگهداری - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی اجتماعی در دانشجویان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی اجتماعی در دانشجویان - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی