فایل های دسته بندی نرم افزار و بازی - صفحه 1

ماهواره

نمایش شبکه های ماهواره در موبایل شما

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Havij راھنمای استفاده از 1.1

نرم افزار ھویج چیست؟ SQL Injection یا ھمان SQL ھویج یک ابزار شناسایی و بھره برداری از آسیب پذیری تزریق می باشد. ھویج این امکان را فراھم می سازد تا تنھا با چند کلیک تمام فرایند تست و بررسی وجود آسیب پذیری و ھمچنین اکسپلویت کردن آن را به صورت خودکار انجام دھید. چیست؟ SQL Injection یا SQL تزریق...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه موبایل 6 تیکه کردن شکم

برنامه ای که با تمرین های شکم می توانید شکم خود را شش تیکه کنید.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ممبرگیر تلگرام ضد فیلتر

برنامه ای که حتی بعد از فیلتر شدن تلگرام هم می شود با ان به کانال ها و گروه های خود ممبر اضافه کنید.

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار

عکس نوشته ساز رونویس

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آنتی ویروس پاسارگاد

آنتی ویروس پاسارگاد

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گنجه ( جامع ترین بانک پیامک

گنجه ( جامع ترین بانک پیامک

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی