فایل های دسته بندی رشته حقوق - صفحه 1

بررسی تغییر جنسیت

              مقدمه: امروزه بررسی مسئله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی بلکه از لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت فراوانی می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت ...

قیمت : 7,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصل برائت در حقوق موضوعه ایران

  مقدمه انسان پس از آنكه به خدا، اسلام و شريعت اسلامي ايمان آورد و فهميد كه به حكم عبوديت و بندگي و مسئوليتي كه درقبال وظايف خود دارد، در برابر خدا مسئول است، بايد رفتار خود را در تمامي مراحل زندگي با قوانين شرع و قوانين حاكم بر جامعه هماه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسي تطبيقي تعيين جنسيت در حقوق ايران و فرانسه

مقاله بررسي تطبيقي تعيين جنسيت در حقوق ايران و فرانسه

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

قیمت : 10,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله شرايط اساسي قرارادادها

مقاله شرايط اساسي قرارادادها

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسي فقهي و حقوقي شرايط ارث در نكاح موقت

مقاله بررسي فقهي و حقوقي شرايط ارث در نكاح موقت

قیمت : 5,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله شروط ضمن عقد

مقاله شروط ضمن عقد

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله شهروند الكترونيك و حقوق شهروندي

مقاله شهروند الكترونيك و حقوق شهروندي

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پايان نامه تغيير جنسيت و آثار فقهي و حقوقي آن، آثار فقهي و حقوقي تغيير جنسيت

پايان نامه تغيير جنسيت و آثار فقهي و حقوقي آن، آثار فقهي و حقوقي تغيير جنسيت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی