فایل های دسته بندی رشته مدیریت - صفحه 1

مقاله نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ ۱۶ ص فرمت Word

دانلود مقاله نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ ۱۶ ص فرمت Word

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول مهندسی مجدد فرایندها و پياده سازی آن

شركتهاي موفق در اين زمينه به منافعي نظير بهبود كيفيت و بهرهوري، كاهش زمان ايده تا توليد، سود بيشتر، زمان پاسخگويي سريعتر و بهبود در ارائه خدمات دست يافتهاند.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسي بازار سبزيجات خشک

دانلود پایان نامه بررسي بازار سبزيجات خشک ۹۱ ص فرمت word

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد

پایان نامه رساله بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد – سال تحصیلی 85-84

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

پایان نامه رساله بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد ۱۸۹ ص فرمت word

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد

پایان نامه رساله بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي مشهد ۶۹ ص فرمت WORD

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رساله بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از اساتيد دانشگاه

پایان نامه رساله بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از اساتيد دانشگاه ۱۷۹ ص فرمت word

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد

پایان نامه رساله رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رساله روابط عمومي در ايران و جهان

پایان نامه رساله روابط عمومي در ايران و جهان ۶۹ ص فرمت Word

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی