فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

مقاله ترجمه شده خطر بيماري قلبي عروقي در بيماران مبتلا به چربي غيرالكلي كبد

مقاله ترجمه شده خطر بيماري قلبي عروقي در بيماران مبتلا به چربي غيرالكلي كبد ترجمه مقاله Risk of Cardiovascular Disease in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن ترجمه شده رژيم والارد ترجمه متن Vollaard regimen

متن ترجمه شده رژيم والارد ترجمه متن Vollaard regimen

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده رابطه بین الگوهای غذایی و سلامت روانی در نوجوانی

مقاله ترجمه شده رابطه بین الگوهای غذایی و سلامت روانی در نوجوانی ترجمه مقاله The association between dietary patterns and mental health in early adolescence

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده عوامل نيتريك اكسيد سگيتالهاي انتقال حد واسط انسولين را در ماهيچه اسكلتي موش از بين

مقاله ترجمه شده عوامل نيتريك اكسيد سگيتالهاي انتقال حد واسط انسولين را در ماهيچه اسكلتي موش از بين مي برند Nitric oxide agents impair insulin mediated signal transduction in rat skeletal muscle

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده سد كردن گيرنده در جمع شدن رگهاي خون در برابر جلوگيري تبديل كردن آنزيم در ديابت نوع

ترجمه مقاله سد كردن گيرنده در جمع شدن رگهاي خون در برابر جلوگيري تبديل كردن آنزيم در ديابت نوع دوم مقاله ترجمه شده Angiotensin-Receptor Blockade versus Converting–Enzyme Inhibition in Type 2

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان

دانلود مقالات بررسی اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتي در رابطه با اين عوامل برنامه قلب سالم اصفهان

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله به سمت تعمیم تقسیم بندی های هسته ای در تصاویر بافت شناسی

مقاله ترجمه شده Towards Generalized Nuclear Segmentation in Histological Images مقاله ترجمه شده به سمت تعمیم تقسیم بندی های هسته ای در تصاویر بافت شناسی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل