فایل های دسته بندی طرح های توجیهی تولیدی - صفحه 4

طرح توجیهی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس)

طرح توجیهی شرکت تولیدی پنیر پرمایون (حامد طوس)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيهی توليـد چيپس سيب‌زميني

طرح توجيهی توليـد چيپس سيب‌زميني با ظرفيت 500 تن در سال

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي

دانلود طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا

طرح توجیهی توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا با ظرفيت 600 تن در سال

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی كارخانه توليد پوشاك كودكان

طرح توجیهی كارخانه توليد پوشاك كودكان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيهی فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي

طرح توجيه یفرآوري و بسته‌بنـدي ماهي با ظرفيت بسته بندي 1800 تن گوشت ماهي فرآوري شده در سال

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيهی فرآوري‌ وبسته‌بندي سبزيجات تازه و خردشده

طرح توجيهی فرآوري‌ وبسته‌بندي سبزيجات تازه و خردشده با ظرفيت بسته بندي 1700 تن انواع سبزي تازه و خرد شده در سال

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو

طرح توجیهی فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو با ظرفيت بسته بندي 1800 تن ميگوي فرآوري شده در سال

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيهی فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار با ظرفيت يكهزار تن در سال

طرح توجيهی فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار با ظرفيت يكهزار تن در سال

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی