فایل های دسته بندی رشته معماری - صفحه 1

پاورپوینت بروتالیسم

دانلود پاورپوینت بروتالیسم ۳۷ اسلاید

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه تحلیل نمونه موردي مجتمع خارجی مسکونی :بوسکو ورتیکال

پاورپوینت تجزیه تحلیل نمونه موردي مجتمع خارجی مسکونی :بوسکو ورتیکال ۳۰ اسلاید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمونه موردی مجتمع مسکونی : تجزیه تحلیل برج مسکونی بین المللی تهران

دانلود پاورپوینت نمونه موردی مجتمع مسکونی : تجزیه تحلیل برج مسکونی بین المللی تهران ۳۲ اسلاید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بقعه شيخ زاهد گيلانی

دانلود پاورپوینت بقعه شيخ زاهد گيلانی ۲۶ اسلاید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بتن پیش آکنده

دانلود پاورپوینت بتن پیش آکنده ۳۰ اسلاید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آینه کاری

دانلود پاورپوینت آینه کاری ۴۰ اسلاید

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایا صوفیه

دانلود پاورپوینت ایا صوفیه ۶۲ اسلاید

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آتشكده

دانلود پاورپوینت آتشكده ۲۱ اسلاید

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها

دانلود پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها ۸۰ اسلاید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی