فایل های دسته بندی رشته عمران‌و‌نقشه برداری - صفحه 1

هر آنچه ناظرین درباره گودبرداری باید بدانند

در این فایل روش های گودبرداری و همچنین نکات کلیدی مورد نیاز مهندسین ناظر آورده شده است

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی تحت تاثیر بار ضربه ای

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی تحت تاثیر بار ضربه ای - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بار

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل خطر لرزه ای قم

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل توزیع پروژه های عمرانی حمل و نقل جاده ای در سطح کشور با استفاده از سیاست های آمایش سرزمین

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تحلیل توزیع پروژه های عمرانی حمل و نقل جاده ای در سطح کشور با استفاده از سیاست های آمایش سرزمین - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی